Jestem księgową, która pracuje online. Obsługuję przedsiębiorców na ryczałcie, na zasadach ogólnych i podatku linowym oraz na pełnej księgowości - samozatrudnionych, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia i fundacje. Rozliczam podatki i składki na ubezpieczenia. Prowadzę kadry i płace. Pomagam przygotować niezbędne dokumenty do urzędów. Wspieram przy legalizacji pobytu. Specjalizuję się w branży IT. Moi klienci to głównie Polacy, Białorusini i Ukraińcy, którzy pracują przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji i oprogramowania informatycznego.

Doświadczenie

STBuchalter
Księgowa

Księga przychodów i rozchodów · Ryczałt · Skrupulatność · Składki ZUS · Praca zdalna · Wnioski, raporty, sprawozdania · Google Workspace · biznes.gov.pl · Praca zadaniowa · Networking · Finanse przedsiębiorstwa · Kadry i płace

Praca w samorządzie
Wydział Przedsiębiorczości i Promocji
Urząd Miasta Siemiatycze

Budowanie relacji · Otwartość · Praca zadaniowa · Empatia · Networking

Praca naukowa
  •  Dom Białoruski w Warszawie
  •  Historia Białorusi XX wieku - badania naukowe (2013-2015)
  •  Wystawa pt. "Parlamentarzyści białoruscy II Rzeczypospolitej" w Sejmie RP (7-10 lipca 2015) - Fundacja German Marshall Fund oraz Fundacja Białoruski Dom w Warszawie
  •  Praca naukowa · Legislacja · Praca w zespole · Praca na dokumentach źródłowych
Wolontariusz
  •  Stowarzyszenie Klub Amazonki w Siemiatyczach
  •  Fundacja Białoruski Instytut Reform
  •  Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów Ignis
  •  pomoc byłym więźniom politycznym z Białorusi
  • wsparcie Ukraińców w sprawach urzędowych
  • załatwianie spraw osób rosyjskojęzycznych w Polsce
Rachunkowość i finanse
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2020 – 2021

Filoligia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2009 – 2012

Historia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2006 – 2011

Zainteresowania